Bilagor

Allt fler skogsägare väljer certifiering

Kalmar län Artikeln publicerades

Certifiera eller inte? Det är frågan som många skogsägare står inför. Den totala mängden certifierad skog i världen ligger på tio procent. I Sverige är drygt hälften av skogsbruket certifierat.

Allt fler kunder efterfrågar certifiering för att vara säkra på att råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk där den biologiska mångfalden gynnas och bevaras.

Certifieringen ska vara ett bevis på ett etiskt och uthålligt skogsbruk som tar hänsyn inte bara till miljön utan också till människor och de sociala värden som skogen har.

1990 bildades certifieringssystemet FSC för att möta konsumenternas oro för effekterna av skoningslösa och olagliga avverkningar i framför allt de tropiska skogarna.

Det andra certifieringssystemet, PEFC, utvecklades när efterfrågan på produkter från certifierade skogar även kom att omfatta europeiskt skogsbruk.

Båda utgår ifrån tre grundläggande aspekter:

* En förutsättning för hållbart skogsbruk är att hänsyn tas till växter, djur, mark- och vattenstatus.

* Ett hållbart skogsbruk värnar om de människor som arbetar och lever i skogen och dess närhet.

* Skogsägaren ska ges möjlighet att bedriva en lönsam verksamhet, vilket också är en förutsättning för hållbart skogsbruk.

Bland de krav som en certifierad skogsägare ska uppfylla finns bland annat att man ska värna lövträd så att de utgör en viss procent av volymen.

Det ska även finnas en aktuell grön skogsbruksplan och minst fem procent av den produktiva skogsmarken måste avsättas för naturvårdande ändamål.

Användandet av främmande trädslag begränsas också.

Karl Gustafsson är skogsrådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar län.

– Att certifiera sig blir mer och mer naturligt för de flesta skogsägare. 60-70 procent av de skogsägare som jag möter är certifierade. Det innebär egentligen ett kvitto på att man sköter sitt skogsbruk på ett miljöriktigt sätt. Som ersättning får man lite mer betalt för sitt virke när man säljer det, säger han.

Vart vänder man sig om man vill bli certifierad?

– De allra flesta virkesköpande organisationer kan hjälpa till med certifieringen.

Ska man satsa på enkel- eller dubbelcertifiering?

– PEFC är det som ursprungligen är anpassat för den mindre privatskogsägaren. Men bland virkesköparna vill många gärna att man även har FSC-certifiering.

Själva certifieringen är inte förenad med några större kostnader.

Fakta

Certifiering

* Målet med certifiering är ett ansvarsfullt skogsbruk, där man tar hänsyn både till miljömässiga, social och ekonomiska värden.

* De vanligaste certifieringssystemen är PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) och FSC (Forest Stewardship Council).

FSC är en oberoende internationell organisation för certifiering.

* Många skogsägare är i dag dubbelcertifierade.

Som certifierad skogsägare kontrolleras man, och registreras brister så ska dessa åtgärdas inom överenskommen tid.

Visa mer...