Kalmar

Företaget där medarbetarna sätter sina egna löner

Kalmar Artikeln publicerades
Systemutvecklaren Anders Granberg och vd Mats Lindblom anser att den ny modellen för lönesättning har fått en positiv effekt på alla fronter
Foto:Mats Holmertz
Systemutvecklaren Anders Granberg och vd Mats Lindblom anser att den ny modellen för lönesättning har fått en positiv effekt på alla fronter

IT-företaget Meridium i Kalmar låter personalen sätta sina egna löner. Det har lett till en rekordstor löneökning – men också en ännu större ökning av produktiviteten.

Meridium har länge varit en speciell arbetsplats där man jobbat efter ett agilt system, det vill säga lättrörligt och med en tydligt platt organisation där medarbetarna själva fattar avgörande beslut för företaget.

Nu har företaget tagit ett steg till och infört en lönemodell där medarbetarna själva sätter sin lön.

– Om jag som chef skulle sätta lönerna baserat på ett medarbetarsamtal om året skulle förmodligen 90 procent få fel lön. Det här systemet är mycket mer rättvist, säger Meridiums vd Mats Lindblom.

Företaget, som har sin stora kundbas inom främst offentliga verksamheter och större organisationer, har 40 anställda i Kalmar och 20 i Stockholm. Arbetsplatserna är uppdelade i mindre team som jobbar tight med olika projekt.

Lönesättningen görs genom att skriva en motivering på företagets öppna löneportal. Alla löner inom företaget är transparenta – även chefens. Om man anser att lönen ligger inom det spann som företaget har råd med får kollegorna sedan säga sitt och bedöma om nivån är rättvis.

– Jag skulle säga att alla här är positiva till den här modellen. Generellt ger ju högre lön också mer motiverade medarbetare och i och med att medarbetarna ger varandra feedback motverkar man löneglidning, säger systemutvecklaren Anders Granberg som varit drivande för införandet av modellen.

Effekten har under första året blivit att medarbetarna i snitt höjt sina löner med åtta procent – men det har också gjort att Meridium kunnat räkna hem den ökade lönekostnaden med ökade intäkter.

– Man har tydligt sett att motiverade och glada medarbetare presterar bättre och att transparensen gör att snacket och misstänksamheten mellan medarbetarna försvunnit, säger Mats Lindblom.

Har ni inte märkt några negativa effekter?

– Det vi noterat är att vissa personer som tidigare varit duktiga förhandlare när man haft en person att förhandla med nu tvingas förhandla med ett helt företag. Det är en omställning för en del, säger Mats Lindblom.

– Sedan märker vi också att det skiljer en del i lönesättningen mellan Kalmar och Stockholm vilket är en utmaning för oss när allt nu är transparant, tillägger han.

Lönesättningen tar heller inte hänsyn till cv eller erfarenhet. Det är prestationen här och nu som räknas – vilket kan innebära att personer som inte uppnått resultat som medarbetarna är nöjda med riskerar att sänka sin lön.

– Om det skulle behövas skära i företagets kostnader så gör den här modellen att alla får dela på bördan och minska sina löner i stället för att säga upp ett antal personer, säger Mats Lindblom.

Utvärderingarna som gjorts bland Meridiums personal visar att effekterna hittills varit goda.

– Vi har bland annat gjort en enkät och frågat om vi ska gå tillbaka till den tidigare modellen – men 99 procent svarade nej. På det här sättet belönas engagemang och driv, säger Anders Granberg.

Modellen innebär också att medarbetarna sätter chefens lön. Hur har det fungerat?

– Jag är nöjd med min lön, intygar Mats Lindblom.

Löneprojektet går nu in på sitt andra år. I januari ska medarbetarna komma med nya löneanspråk som sedan ska ut för feedback. Bland annat får medarbetarna hjälp av en digital dashboard där man öppet kan följa teamens resultat och hur företaget ligger till ekonomiskt. Dessutom kommer man att införa någon form av stöd för feedbackarbetet denna gång.

– Vi har en resa kvar att göra och medarbetarna kan inte räkna med åtta procents löneökning varje år. Men vi är stolta över att vi gett oss in i det här och att vi märker positiva effekter, säger Mats Lindblom.