Kalmar

Retail håller Electras resultat uppe

Kalmar ,
Anneli Sjöstedt, vd för Electra Gruppen, kan se tillbaka på en stark avslutning av 2017.
Foto: Lars Johansson
Anneli Sjöstedt, vd för Electra Gruppen, kan se tillbaka på en stark avslutning av 2017.

Kalmarbaserade börsbolaget Electra Gruppen minskade vinsten marginellt under 2017. Retailsegmentet var den gren som höll uppe resultatet för helåret

Omsättningen totalt ökade något under året till 1,74 miljarder kronor, men resultatet efter skatt minskade något – från 26,5 till 25,4 miljoner kronor. Retailsegmentet (varuförsörjning till anslutna butiker och e-handelsaktörer) ökade med 3,9 procent. Däremot minskade Logistik och IT med 2,1 procent.

”Efterfrågan på telekomrelaterade produkter har varit fortsatt stor och vår produkttillgång inom dessa varugrupper har varit god. Till detta kan nämnas att varugrupperna relaterade till ljud och TV visade en glädjande återhämtning under kvartalet efter det svaga tredje kvartalet och kunde nästan matcha förra årets omsättningsnivåer,” skriver bolagets vd Anneli Sjöstedt i bokslutskommunikén.

28 nya butiker har anslutits till butikskedjekonceptet under året. Samtidigt har Electra avbrutit medlemsskapet i Eurnonics International då resultatet inte blivit det förväntade.

”En utmaning vi tar på stort allvar är att se till att våra kedjors butiksbestånd är relevanta och konkurrenskraftiga i en omvärld som drivs av urbanisering och konkurrerar mot en e-handel som allt tydligare gör hemelektronikmarknaden global.”, skriver Anneli Sjöstedt.

Utdelningen per aktie är oförändrad till 4,25 kronor.